Disclaimer

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aanDik Makelaars. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Dik Makelaars en vrijwaren Dik Makelaars derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Dik Makelaars worden verveelvoudigd. Mocht Dik Makelaars op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Dik Makelaars het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.